„Pracoval jsem v rozvědce, nasadili mě na Miladu Horákovou. Za války jsem byl v komunistickém odboji a díky tomu přežil,“ říká Miloš Kocman